Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Giới thiệu về Đại Lý Thuế 24h

luatsu24h

Giới thiệu về Đại Lý Thuế 24h

Tổng quan về tư vấn thuế 24h
Thuế hay thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước. Thuế là số tiền thu của các công dân, hoạt động và đồ vật (như giao dịch, tài sản) nhằm huy động tài chính cho chính quyền, nhằm tái phân phối thu nhập, hay nhằm điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tin tức

Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
Dịch vụ đại lý thuế của văn phòng Luật Sư 24h:
Số: 130 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Số: 106 Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvanluat@luatsu24h.com - ĐT: (84)08. 3509 8276
Fax: (84)08. 5405 2522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 098 3878 187
Luật gia Mr. Nguyễn Hữu Phước: 090 3363 054
Website: www.luatsu24h.com - Email: tuvanluat@luatsu24h.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét