Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Thông báo của Tổng cục Thuế Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ, đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2009

http://www.dailythue24h.com

Thông báo của Tổng cục Thuế Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ, đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2009

Thực hiện Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 17/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Tổng cục thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ, đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế năm 2009 như sau:
1. Đối tượng và điều kiện dự thi.
Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 01 năm trở lên và có đủ các điều kiện dự thi theo quy định tại điểm 2.1; 2.2 Mục II và điểm 1.1; 1.2 Mục IV Thông tư số 28/2008/TT-BTC.
- Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định tại điểm 2,  điểm 7, điểm 8 và điểm 9 dưới đây.
2. Hồ sơ dự thi.
Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:
2.1- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).
2.2- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4x6, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Trong đó người dự thi phải cam kết đủ phẩm chất đạo đức theo quy định tại điểm 1.1 Mục IV và không thuộc các trường hợp bị cấm hành nghề đại lý thuế theo quy định tại điểm 2.1; 2.2 Mục II Thông tư số 28/2008/TT-BTC.
- Đối với người nước ngoài Sơ yếu lý lịch tự thuật sử dụng mẫu dành cho người nước ngoài do Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định có xác nhận của cơ quan quản lý lao động và dán ảnh  cỡ 4cm x 6cm, có đóng dấu giáp lai.
2.3- Bằng tốt nghiệp thuộc một trong các chuyên ngành quy định tại Điểm 1.2 mục IV Thông tư số 28/2008/TT-BTC (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
2.4- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nước ngoài (bản sao có công chứng hoặc chứng thực, đối với người nước ngoài thì Visa phải còn thời hạn từ 1 năm trở lên).
2.5- Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó (trừ đối tượng được miễn thi quy định tại điểm 2.7 Thông báo này).
2.6- 02 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm, 01 ảnh mầu cỡ 3cm x 4 cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.
2.7. Đối với trường hợp được miễn môn thi 1 môn  theo quy định tại điểm 3.5, Mục IV Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính thì các giấy tờ chứng minh được miễn thi bao gồm:
- Người đăng ký dự thi đã có Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp thì các giấy tờ để được miễn thi miễn môn thi  kế toán gồm: Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên (bản sao có chứng thực).
- Người đăng ký dự thi đã làm việc tại cơ quan thuế, trong lĩnh vực kế toán, đã làm giảng viên của môn học về thuế hoặc kế toán đạt đủ điều kiện để được miễn thi 1 môn theo quy định thì phải có xác nhận của cơ quản lý lao động về các nội dung: thời gian làm việc liên tục liên quan đến công việc đủ điều kiện được miễn môn thi; thời gian nghỉ hưu; chuyển công tác, thôi việc; chức danh, ngạch bậc, công việc đảm nhận.
2.8. Đối với Hồ sơ dự thi của người nước ngoài, tất cả các giấy tờ trong hồ sơ phải được dịch sang Tiếng Việt có công chứng.
Ghi chú: Hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký dự thi” được sắp xếp đúng thứ tự trên và bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bìa túi ghi rõ hồ sơ dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người dự thi và kê danh mục các tài liệu có trong túi hồ sơ; hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ cỡ 24 x 32.  Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký thi tại 01 khu vực thi.
3. Hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ:
 Đối với trường hợp được miễn môn thi 2 môn theo quy định tại điểm 3.5, Mục IV Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính thì hồ sơ gửi để xét cấp bao gồm:
3.1- Đơn đăng ký cấp Chứng chỉ (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC);
3.2- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4x6, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Trong đó người dự thi phải cam kết đủ phẩm chất đạo đức theo quy định tại điểm 1.1 Mục IV và không thuộc các trường hợp bị cấm hành nghề đại lý thuế theo quy định tại điểm 2.1; 2.2 Mục II Thông tư số 28/2008/TT-BTC.
3.3- Bằng tốt nghiệp thuộc một trong các chuyên ngành quy định tại điểm 1 nêu trên (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);
3.4- Chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);
3.5- 02 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm, 01 ảnh mầu cỡ 3cm x 4 cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.
Ghi chú: Hồ sơ được sắp xếp đúng thứ tự trên và bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bìa túi ghi rõ hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người dự thi và kê danh mục các tài liệu có trong túi hồ sơ; hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ cỡ 24 x 32. 
4. Môn thi
Thi 2 môn: môn thi Pháp luật về thuế và môn thi Kế toán.
Hình thức thi: thi viết; thời gian: 180 phút/ môn thi; ngôn ngữ: Tiếng Việt.
5. Thời gian tổ chức thi: tháng 11/2009
6. Địa điểm tổ chức thi: tại hai khu vực:
- Khu vực 1: tại Hà Nội.
- Khu vực 2: tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thí sinh tự lựa chọn khu vực dự thi để đăng ký trong Đơn đăng ký dự thi.
7. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Hồ sơ nộp tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế, địa chỉ 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Tổng cục Thuế hoặc nộp qua đường bưu chính theo địa chỉ trên.
8. Thời gian nộp hồ sơ:
Nộp trực tiếp trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày từ ngày 15/9/2009 đến ngày  25/9/2009.
Trường hợp nộp qua đường bưu chính thì thời gian nộp chậm nhất là 16h ngày 25/9/2009 (thời gian nộp hồ sơ là thời gian cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan bưu chính).
Hồ sơ nộp chậm sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết.       
9. Lệ phí thi:
- Thi 02 môn: 500.000 đồng.
- Thi 01 môn: 300.000 đồng.
Thí sinh nộp lệ phí khi đi nhận phòng thi và làm các thủ tục trước khi thi.
(Điện thoại liên hệ để giải đáp vướng mắc: 04.222.11843)
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo!

Nguồn: Luật sư 24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét