Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

사업 설립


luatsu24h.com


사업 설립
5군 인민법 옆에 위치한 24h Lawyer는 사업 등록증 신청 절차를 조속한 시간 내에 하고 정시에 발급 받을 가능함.
투자 자문                                                   
-          시장 분석  사업 환경;
-          파트너투자 부지본사를 구함;
-          경제 기술 데이터 베이스프로젝트 도서 작성사업등록증 신청.
-          토지 임대외국인에게 취업 비자건설 신청환경에 영향할 가능 평가수출입등과 같은 신청 절차를 담당.
24h Lawyer변호실
본사호치민시 5 7 Ngo Quyen 거리 106 번지
전화: 848. 3 509 8275, 848. 3 509 8276           팩스: 08. 5 405 2522
-          사장Do Nhu Luu (변호사)               HP: 094 5711 117
Nguyen Huu Phuoc                HP: 0903 363054,
2번 공증 사무실 및 5군 인민법원 옆에 위치한 24h Lawyer
    메일                     luatvietnam24h@gmail.com
 사이트           http://www.luatsu24h.com

Văn Phòng Luật sư LUATSU24H (Lawyer24h)

106 Ngô Quyền, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450848. 35098275; 848 35098276
402A Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 094 5711 117
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054
luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 7

Google Account Video Purchases Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét