Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

dịch thuật, phiên dịch 변역, 통역. Luatsu24h.


5군에 인민법정 옆에 위치한 24h Lawyer
-          신문잡지.
-          서류전문적 카탈로그공문
분야사회문화무역경제금융법률여행.
계약서류이력서증명서주민등록증입찰공고전문적 서류를 변역하고 공증하는 용역.
문화경제정치기술 과학스포츠 분야에서 영어프랑스 말러시아말독일어이타리아어스펜인어르마니아말분가리말중국일본어한국어 등과 같은 외국어 및 베트남어로 변역하고 공증을 받음.
멀리 계시는 고객들은 메일팩스우편으로 서류를 전달해주실 가능합니다.
24h Lawyer변호실
본사호치민시 5 7 Ngo Quyen 거리 106 번지
전화: 848. 3 509 8275, 848. 3 509 8276               팩스: 08. 5 405 2522
-          사장     Do Nhu Luu (변호사)               HP: 0945 711 117
Nguyen Huu Phuoc            HP: 0903 363054,
2번 공증 사무실 및 5군 인민법원 옆에 위치한 24h Lawyer
    메일         luatvietnam24h@gmail.com
 사이트       http://www.luatsu24h.com

Văn Phòng Luật sư Luật sư 24 giờ (Lawyer24h)

106 Ngô Quyền, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450848. 35098275; 848 35098276
402A Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 094 5711 117
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054
luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 7


luatsu24h, luat su, luật sư, luật sư 24h, luatsu, luat su 24h, luật sư 24 giờ, luatvietnam, luat viet nam, luật việt nam, luatvietnam24h, gocualuatsu, go cua luat su, gõ cửa luật sư, gocualuatsu24h, gõ cửa luật sư 24h, gõ cửa luật sư 24 giờ, luật, luật pháp, luật việt

Hợp đồng tư vấn luật trọn gói thường xuyên. Luatsu24h.
상설의 자문 계약서
번호………/
오늘,  ……… …… ……일에 ……………… 사무실…………번지
참석자: 

                                                       24 h Lawyer

주소                                              호치민시 5 Ngo Quyen 거리 7  106번지
전화                                              : 08.35098275  08.35098276팩스: 08.54052522
           대표이사                              변호사인 Do Nhu Luu        

                                                       :
주소                                              :
전화                               :                       팩스
대표이사                                :

양사는 협상한 후에 다음과 같은 조항으로 계약을 체결할 것을 동의합니다.
 1                            책임
 ‘ 사무실에서 ‘에게 베트남 법률에 대해 연속적으로 자문을 합니다. (업무시간월요일부터 토요일까지오전: 8:00~12:00, 오후 1:30~5:20) 다음과 같은 의무  책임을 집니다.
       

1.1   운영하고 있는 분야에 대한 궁금한 것이 있으면 ‘ 자세히 연구하고 ‘에게 조속한 시간 내에 충분히 자문을 해야 합니다.
1.2   ‘ 작성하고 서명하는 문서에서 언급하는 요청과 관련 ‘ 문서로 작성하고 서명하는 법적 자문 의견에 대해 책임을 집니다갑은 ‘ 사업 활동에 간접 하지 않기 때문에 이와 관련 책임이 없습니다.
1.3   ‘로부터 받는 증서서류를 관리하고 양사가 교환하는 증서  서류내용에 대해 비밀적으로 시켜  합니다.
 2 :                          책임
2.1 자문을 요청  공문으로 자세히 언급해야 합니다.
2.2  ‘에게 용역비를 지급하는 것에 대해 책임을 집니다 계약 체결  ‘ ‘에게 ……불로12개월의 용역비를 미리 지급을 하는 것에 동의한다.
2.3  법정에서 논쟁  소송을 제기하거나 행정 용역을 진행 요청을 진행하기 위해 ‘ 힘이 많이 들고 노력하여 완료할  ‘ 계약 부록으로 적합한 비용  용역비를 지급해야 합니다.
제 3 조                          일반 조건

a.        ……… 년 ………월 ………일부터  ………… 년 ………월 ………일까지 효력이 있습니다.
b.      계약의 어떠한 조항을 변경.조정을 하면 계약부록으로 협의해야 합니다.
c.       본 계약서는 베트남어중국어영어로 똑 같은 가치를 가지고 있는 03 (부로 작성됩니다실행하기 위해 ‘갑’은 02 (부를 보관하고 ‘을”은 01(부를 보관합니다.

‘갑’/ Party A                                                        ‘을’/ Party B
24h Lawyer변호실
본사호치민시 5 7 Ngo Quyen 거리 106 번지
전화: 848. 3 509 8275, 848. 3 509 8276               팩스: 08. 5 405 2522
-          사장     Do Nhu Luu (변호사)               HP: 0945 711 117
Nguyen Huu Phuoc            HP: 0903 363054,
2번 공증 사무실 및 5군 인민법원 옆에 위치한 24h Lawyer
    메일         luatvietnam24h@gmail.com
 사이트       http://www.luatsu24h.com

Văn Phòng Luật sư Luật sư 24 giờ (Lawyer24h)

106 Ngô Quyền, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450848. 35098275; 848 35098276
402A Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 094 5711 117
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054
luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 7

luatsu24h, luat su, luật sư, luật sư 24h, luatsu, luat su 24h, luật sư 24 giờ, luatvietnam, luat viet nam, luật việt nam, luatvietnam24h, gocualuatsu, go cua luat su, gõ cửa luật sư, gocualuatsu24h, gõ cửa luật sư 24h, gõ cửa luật sư 24 giờ, luật, luật pháp, luật việt
Luatvietnam24h tư vấn đặc biệt ngoài giờ Thời gian 17h30 đến 20h30 mỗi ngày. Luatsu24h. 무료로 자문 변호사, 특히 업무시간 외에도 업무시간 매일 오전 7:30 ~ 오후8:30
24h Lawyer는 호치민시 5 Ngo Quyen 거리 106번지 - 5군 인민 법원 옆에 위치하며 업무시간 외에도 자문 용역을 합니다.
가난한 사람 및 공헌한 사람에게   문제에 대해 무료로 자문을 드립니다.
용역:                                                                
-          각 지방 인민 법정에서 변호 참가.
-          기업 자문법인 설립 신청분리연합해체사업 등록증의 내용 변경 신청
-          법적 자문투자 자문
-          국내.외 투자 자문
-          업체 및 개인에게 사업노동무역민사혼인과 관련 법적 관계에서 법적 자문.
-          외국어 학원컴퓨터유치원 등을 설립을 위해 사업 등록증 신청.
-          사건에서 고객의 합법적 권리 및 이익을 대표하거나 보호할 변호사를 임명함.
-          프로젝트 개발 계획 작성토지 임대 신청 도서투자에 우대 신청.
-          은행 대출 신청대출 기간 연장업체의 회계 및 세무 보고
-          위임을 받아 과한 대출 및 불량 대출 징수.
-          브랜드공업 디자인발명 등 에 대해 조사 및 보호 등록 신청.
-          신청서계약서유서 같은 문서를 작성.
-          계약서 작성계약을 협상.체결대표자로 논쟁을 해결.
-          군의 법인으로 변역영어중국한국일본어.
-          기타 용역.
24h Lawyer변호실
본사호치민시 5 7 Ngo Quyen 거리 106 번지
전화: 848. 3 509 8275, 848. 3 509 8276               팩스: 08. 5 405 2522
-          사장     Do Nhu Luu (변호사)               HP: 0945 711 117
Nguyen Huu Phuoc            HP: 0903 363054,
2번 공증 사무실 및 5군 인민법원 옆에 위치한 24h Lawyer
    메일                 luatvietnam24h@gmail.com
    사이트       http://www.luatsu24h.com

Văn Phòng Luật sư Luật sư 24 giờ (Lawyer24h)

106 Ngô Quyền, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450848. 35098275; 848 35098276
402A Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 094 5711 117
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054
luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 7

luatsu24h, luat su, luật sư, luật sư 24h, luatsu, luat su 24h, luật sư 24 giờ, luatvietnam, luat viet nam, luật việt nam, luatvietnam24h, gocualuatsu, go cua luat su, gõ cửa luật sư, gocualuatsu24h, gõ cửa luật sư 24h, gõ cửa luật sư 24 giờ, luật, luật pháp, luật việtThành lập doanh nghiệp. Luatsu24h. 사업 설립
5군 인민법 옆에 위치한 24h Lawyer는 사업 등록증 신청 절차를 조속한 시간 내에 하고 정시에 발급 받을 가능함.
투자 자문
-          시장 분석  사업 환경;
-          파트너투자 부지본사를 구함;
-          경제 기술 데이터 베이스프로젝트 도서 작성사업등록증 신청.
-          토지 임대외국인에게 취업 비자건설 신청환경에 영향할 가능 평가수출입등과 같은 신청 절차를 담당.
24h Lawyer변호실
본사호치민시 5 7 Ngo Quyen 거리 106 번지
전화: 848. 3 509 8275, 848. 3 509 8276               팩스: 08. 5 405 2522
-          사장     Do Nhu Luu (변호사)               HP: 0945 711 117
Nguyen Huu Phuoc            HP: 0903 363054,
2번 공증 사무실 및 5군 인민법원 옆에 위치한 24h Lawyer
    메일                 luatvietnam24h@gmail.com
 사이트       http://www.luatsu24h.com

Văn Phòng Luật sư Luật sư 24 giờ (Lawyer24h)

106 Ngô Quyền, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450848. 35098275; 848 35098276
402A Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 094 5711 117
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054
luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 7


luatsu24h, luat su, luật sư, luật sư 24h, luatsu, luat su 24h, luật sư 24 giờ, luatvietnam, luat viet nam, luật việt nam, luatvietnam24h, gocualuatsu, go cua luat su, gõ cửa luật sư, gocualuatsu24h, gõ cửa luật sư 24h, gõ cửa luật sư 24 giờ, luật, luật pháp, luật việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét