Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

사업 설립


luatsu24h.com
5군 인민법 옆에 위치한 24h Lawyer는 사업 등록증 신청 절차를 조속한 시간 내에 하고 정시에 발급 받을 가능함.
투자 자문
-          시장 분석 사업 환경;
-          파트너, 투자 부지, 본사를 구함;
-          경제 기술 데이터 베이스, 프로젝트 도서 작성, 사업등록증 신청.
-          토지 임대, 외국인에게 취업 비자, 건설 신청, 환경에 영향할 가능 평가, 수출입, 등과 같은 신청 절차를 담당.
24h Lawyer변호실
본사: 호치민시 5 7 Ngo Quyen 거리 106 번지
전화: 848. 3 509 8275, 848. 3 509 8276               팩스: 08. 5 405 2522
-          사장:      Do Nhu Luu (변호사)               HP: 098 3878187
Nguyen Huu Phuoc            HP: 0903 363054,
2번 공증 사무실 및 5군 인민법원 옆에 위치한 24h Lawyer
    메일           :       luatvietnam24h@gmail.com
사이트 :       http://www.luatsu24h.com

luatsu24h, luat su, luật sư, luật sư 24h, luatsu, luat su 24h, luật sư 24 giờ, luatvietnam, luat viet nam, luật việt nam, luatvietnam24h, gocualuatsu, go cua luat su, gõ cửa luật sư, gocualuatsu24h, gõ cửa luật sư 24h, gõ cửa luật sư 24 giờ, luật, luật pháp, luật việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét