Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

변역, 통역.luatsu24h
변역, 통역.
5군에 인민법정 옆에 위치한 24h Lawyer
-          , 신문, 잡지.
-          서류, 전문적 카탈로그, 공문
분야: 사회문화, 무역, 경제, 금융, 법률, 여행.
계약, 서류, 이력서, 증명서, 주민등록증, 입찰공고, 전문적 서류를 변역하고 공증하는 용역.
문화, 경제, 정치, 기술 과학, 스포츠 분야에서 영어, 프랑스 말, 러시아말, 독일어, 이타리아어, 스펜인어, 르마니아말, 분가리말, 중국, 일본어, 한국어 등과 같은 외국어 및 베트남어로 변역하고 공증을 받음.
멀리 계시는 고객들은 메일, 팩스, 우편으로 서류를 전달해주실 가능합니다.
24h Lawyer변호실
본사: 호치민시 5 7 Ngo Quyen 거리 106 번지
전화: 848. 3 509 8275, 848. 3 509 8276               팩스: 08. 5 405 2522
-          사장:      Do Nhu Luu (변호사)               HP: 098 3878187
Nguyen Huu Phuoc            HP: 0903 363054,
2번 공증 사무실 및 5군 인민법원 옆에 위치한 24h Lawyer
    메일   :       luatvietnam24h@gmail.com
웹 사이트:        http://www.luatsu24h.com

luatsu24h, luat su, luật sư, luật sư 24h, luatsu, luat su 24h, luật sư 24 giờ, luatvietnam, luat viet nam, luật việt nam, luatvietnam24h, gocualuatsu, go cua luat su, gõ cửa luật sư, gocualuatsu24h, gõ cửa luật sư 24h, gõ cửa luật sư 24 giờ, luật, luật pháp, luật việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét